Về việc thu hội phí của Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Vanvn- Theo thông báo từ Văn phòng Hội do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều ký, việc thu hội phí của Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) được qui định cụ thể như văn bản sau đây, trong đó miễn hội phí cho các hội viên 80 tuổi trở lên, còn hội viên dưới 80 tuổi thì mỗi người đóng 200.000VNĐ/ 1 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.