Về phòng chống dịch bệnh của các cơ quan thuộc Hội Nhà văn

Vanvn- Theo thông báo do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều ký chiều ngày 18.7.2021: “Lãnh đạo các cơ quan cấp 2 và Văn phòng Hội tùy theo tình hình thực tế có thể cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Hạn chế tối đa tiếp cộng tác viên tại văn phòng cơ quan. Khách đến liên hệ công tác phải kê khai y tế và phải đặt lịch hẹn trước”.

Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên khối cơ quan Hội và các cơ quan cấp 2 trực thuộc Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam yêu cầu cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ và công điện khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (ngày 18.7.2021).

Lãnh đạo các cơ quan cấp 2 và Văn phòng Hội tùy theo tình hình thực tế có thể cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Hạn chế tối đa tiếp cộng tác viên tại văn phòng cơ quan. Khách đến liên hệ công tác phải kê khai y tế và phải đặt lịch hẹn trước.

Đề nghị mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch lên mức độ cao nhất để giữ an toàn cho mình và cho tập thể. Chúng ta cùng quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này và chiến thắng dịch bệnh.

Cầu mong bình an cho tất cả mọi người.

            T/M BAN CHẤP HÀNH

            HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

            CHỦ TỊCH

            (Đã ký)

 

                                Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *