Văn nghệ sĩ Thanh Hóa tích cực sáng tác, quảng bá tác phẩm

Vanvn- Cùng với sự quan tâm không ngừng và mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa với phát triển Văn học nghệ thuật là quá trình học hỏi phát triển, đấu tranh phê bình, tự phê bình, nêu cao tinh thần gương mẫu trong lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ xứ Thanh, nhằm góp phần xây dựng “Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu”…

Văn nghệ sĩ Thanh Hóa đi tham quan thực tế sáng tác

15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mớilà một mốc quan trọng. Trong 15 năm ấy, các thế hệ anh, chị, em văn nghệ sĩ và hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa đã phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, cách mạng, tích cực kế thừa, vun đắp bản sắc quê hương Thanh Hóa và dành được những thành tựu hết sức phấn khởi, tự hào trên các lĩnh vực VHNT.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận những cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ, với phẩm chất và tài năng quý báu, đã không ngừng lao động, sáng tạo vì VHNT, nối tiếp truyền thống phục vụ sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước, dấn thân vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển ngày nay.

I- Đánh giá chung

  1. Đội ngũ văn nghệ sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước

Đây là kết quả của công tác lãnh đạo, quản lý hội viên của Hội VHNT Thanh Hóa. Không phải Hội nào cũng có được sự nhất quán về tư tưởng, ý chí của văn nghệ sĩ như vậy. Trong môi trường sáng tạo VHNT khi hội viên đông vào diện đứng đầu cả nước việc quản lý chỉ cần lỏng lẻo thì hậu quả khó lường. Nhất là trong điều kiện hiện nay, hoạt động tương tác không gian mạng rất mạnh mẽ. Bên cạnh những tiến bộ văn minh thời đại được lan tỏa, cũng có nhiều chiêu trò phát tán thông tin xấu độc trong nước và nước ngoài nhằm lôi kéo văn nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động chống Đảng, xuyên tạc về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước… Có nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi lớn trên diễn đàn cả nước, cũng đã có người đã từng bị lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các tổ chức phi Chính phủ, bị mắc lừa bởi kẻ xấu, làm ảnh hưởng lớn đến truyền thống hoạt động VHNT của nước nhà. Do vậy yếu tố đầu tiên và kiên quyết trong việc kết nạp hội viên Hội VHNT Thanh Hóa là tài năng chuyên môn phải gắn với tư tưởng chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến vì sự nghiệp chung.

  1. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đoàn kết thống nhất, mang hết tinh thần, nhiệt huyết, tài năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đại bộ phận văn nghệ sĩ tỉnh nhà đều có chung một tấm lòng yêu quê hương, đất nước nồng nàn; ngoài đam mê sáng tạo, còn hăng say hoạt động xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động của Hội khi có yêu cầu. Các hội viên luôn rèn giũa những đức tính quý báu của người văn nghệ sĩ – chiến sĩ, có ý chí tiến thủ, có năng lực sáng tạo, có hoài bão lớn. Hội VHNT chính là nơi cổ vũ, tiếp sức cho hội viên đam mê hơn trong hành trình sáng tạo VHNT. Nhiệm kỳ vừa qua Hội đã nỗ lực không ngừng để có được sự ủng hộ, tin tưởng của văn nghệ sĩ.

  1. Văn nghệ sĩ tỉnh nhà lăn lộn vào thực tiễn đời sống và phản ánh đời sống sinh động của quá trình đổi mới quê hương, đất nước

Tác phẩm của hội viên nhiệm kỳ qua không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần định hướng tư tưởng chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lên án cái xấu, góp phần phòng chống tội phạm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  1. Kết nạp thêm được nhiều hội viên trẻ về tuổi đời, sung sức về hoạt động chuyên môn, có trình độ học vấn ngày càng cao, khả năng thích ứng nhạy bén với công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Trong số hội viên mới được kết nạp hàng năm, trung bình 1/4 là hội viên trẻ.

II- Khái quát những kết quả nổi bật

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội VHNT Thanh Hóa,  đội ngũ văn nghệ sỹ, những người hoạt động văn hóa, kiên trì đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tâm huyết sáng tạo được nhiều tác phẩm VHNT giàu giá trị tư tưởng, giá trị giáo dục, nhân văn và khẳng định chất lượng nghệ thuật mang bản sắc văn hóa của quê hương, góp phần đưa VHNT tỉnh nhà gắn bó và làm phong phú thêm dòng chảy của nền VHNT nước nhà. Từ ngày thành lập đến nay các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh Thanh không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó đã có rất nhiều công trình, tác phẩm VHNT phản ánh kịp thời, sinh động đời sống xã hội và thành tựu đổi mới của quê hương qua mọi thời kỳ. Nhiều công trình, tác phẩm có quy mô lớn, có giá trị cao về nghệ thuât và thực tiễn góp phần tạo nên sắc thái, diện mạo văn nghệ xứ Thanh. Nhất là thể hiện được sự tinh thần (nghệ thuật – vũ khí, nghệ sĩ – chiến sĩ) trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Văn nghệ sĩ đã làm được những việc đi sâu vào đời sống: cùng đi, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Nhất là công cuộc sáng tác về đề tài nông thôn mới được các nhà văn Thanh Hóa tham gia tích cực. Chủ đề yêu nước, quê hương, chủ quyền biển đảo được chú trọng. Cùng với đó là các tác phẩm thể hiện hơi thở mới thời đại hòa quyện cùng bản sắc Xứ Thanh. Tinh thần biết ơn các thế hệ người có công, người hy sinh cũng được đề cao mạnh mẽ. Bên cạnh đó là tinh thần giải phóng phụ nữ, bảo vệ trẻ em, tôn vinh đạo đức các ngành nghề, lấy cái đẹp dẹp cái xấu là giá trị nhân văn mà VHNT hướng đến. Phải kể đến tên các nhà văn, nhà nghiên cứu tiêu biểu như Từ nguyên Tĩnh, Nguyễn Văn Đệ, Hà Thị Cẩm Anh, Nguyễn Cẩm Hương, Viên Lan Anh, Lê Ngọc Minh, cố nhà văn Nguyễn Thế Phương, Kiều Vượng, Hoàng Anh Nhân; các nhà thơ như Vương Anh, Văn Đắc, Huy Trụ, Vũ Thị Khương, cố nhà thơ Trần Mai Ninh, Hữu Loan, Minh Hiệu, Mạnh Lê; các nhà lý luận – phê bình như Hồ Nguyên Cát, Xuân Sách, Nam Mộc, Trọng Miễn, Hỏa Diệu Thúy, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Tâm, Thy Lan… ; các nhà đạo diễn sân khấu như Hoàng Hải, Hải Thọ, Nguyễn Ngọc Quyền,… ; biên kịch múa như Hoàng Dùng, Hoàng Lan, các nghệ sĩ múa, ca sĩ, nghệ sĩ hát chèo, cải lương, tuồng như: Quang Lan, Mai Lan, Thanh Hải, Vũ Trọng Huỳnh, Thu Hài, Minh Ý, các nhạc sĩ như Mai Kiên, Văn Cốc, Nguyễn Hoài Nam, Thế Việt, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Đồng Tâm… Trong điều kiện không cho phép tôi chỉ xin nhắc một số hội viên tiêu biểu. Họ đều là hội viên các Hội Chuyên nghành Trung ương.

Hoạt động quảng bá tác phẩm VHNT và lý luận phê bình: Đã có những khởi sắc mới. Hội hiện có đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình mạnh và uy tín trong cả nước ở một số các lĩnh vực chuyên ngành như văn học, văn nghệ dân gian nên việc viết bài, đăng tải, quảng bá tác phẩm mới thường xuyên, kịp thời. Hiện nay các tác phẩm: Thơ, văn, lý luận phê bình, văn hóa, tranh, ảnh, kiến trúc, nhạc… không chỉ được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh mà còn đăng trên các Báo Thanh Hóa, phát công bố trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các tạp chí chuyên ngành Trung ương và địa phương, Báo Văn nghệ, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội…

Về lĩnh vực sách in, các văn nghệ sĩ trong 15 năm qua đã có hơn 1000 đầu sách của hội viên được xuất bản, quảng bá gồm: Tiểu thuyết, Trường ca, Tập truyện, Tập thơ, Tập sách ảnh, Tập Ca khúc, Kịch bản Sân khấu, Kịch bản Điện ảnh, v.v…. Chuyên ngành Sân khấu đã dàn dựng và biểu diễn hàng ngàn tác phẩm về các đề tài lịch sử, cách mạng, đấu tranh giành độc lập, đấu tranh chống tham nhũng, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng và đổi mới mới trên quê hương, đất nước, v.v… Nhiều tác phẩm lấy chủ đề từ truyền thống hào hùng của quê hương và nhiều vở diễn do chính hội viên của Hội là tác giả kịch bản và đạo diễn. Hàng trăm chương trình ca múa nhạc đã được sáng tác dàn dựng, phục vụ nhân dân khắp mọi miền trong tỉnh và cả nước. Tổ chức trưng bày, triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc của các tác giả, nhóm tác giả và của các Ban Chuyên ngành. Các hoạt động này đã góp phần công bố, quảng bá nhiều công trình tác phẩm VHNT tới công chúng. Kịp thời ghi nhận và phản ánh những thành tựu của quê hương qua mọi thời kỳ ở mọi giai đoạn lịch sử. Hội đã phối hợp với các Hội VHNT Chuyên ngành Trung ương, các Hội VHNT trong khu vực, trong khối đăng cai. Và tham gia tổ chức các hoạt động như hơn 100 cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật; gần 100 lần triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung cùng các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; 06 lần Liên hoan âm nhạc tại các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, Nam Định. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc xứ Thanh 2 năm 2017, 2018. Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật quy mô cấp quốc gia ‘‘Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh’’ năm 2022. Hơn 3000 tác phẩm được lựa chọn đăng tải trên sóng truyền hình. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với các Hội VHNT các vùng Kinh đô Việt Nam xưa và nay gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác VHNT, nâng cao chất lượng tạp chí VHNT các vùng Kinh đô xưa và nay. Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh về các vùng Kinh đô. Liên hoan âm nhạc, trình diễn thơ của các tác giả các vùng Kinh đô Việt Nam thu hút được quan tâm của đông đảo các văn nghệ sĩ và công chúng yêu mến VHNT trong khối. Quán triệt và xác định tài năng VHNT là tài sản quốc gia, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy tài năng VHNT là trách nhiệm của toàn xã hội. Quán triệt và xác định tài năng VHNT là tài sản quốc gia, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy tài năng VHNT là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong 15 năm qua, Hội VHNT Thanh Hoá đã mở 09 lớp bồi dưỡng sáng tác cho hàng trăm tác giả trẻ là người dân tộc thiểu số trong tỉnh. Qua các lớp bồi dưỡng một số em đã cho thấy triển vọng của những cây bút trẻ, một số người đã là cộng tác viên và là hội viên của Hội.

Hội thường xuyên chỉ đạo Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức các cuộc thi, các đợt sáng tác theo từng chuyên đề cho từng thời điểm cho các loại hình VHNT. 15 năm qua Tạp chí có hơn 10 cuộc thi, thu hút được nhiều tác phẩm mới, kết nạp được 50 hội viên từ sự phát hiện này.

Phối hợp với Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội Chuyên ngành Trung ương tổ chức các trại sáng tác tại nhà sáng tác Tam Đảo, nhà sáng tác Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc, nhà sáng tác Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, nhà sáng tác Nha Trang tỉnh Khánh Hòa và nhà sáng tác Vũng Tàu. Cử hội viên đi dự các trại sáng tác tại Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Hà Nội, Lai Châu, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Phú Quốc. 400 lượt văn nghệ sĩ được tham gia các Trại sáng tác.

Lao động sáng tạo là việc làm thường xuyên và là khả năng thiên bẩm riêng có của cá nhân mỗi văn nghệ sĩ. Tuy vậy sự quan tâm tạo điều kiện, tổ chức hoạt động của Hội đối với văn nghệ sĩ là rất cần thiết. Thời gian qua nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Hội đã thường xuyên tổ chức, cải tiến công tác tổ chức thâm nhập thực tế cho anh chị em văn nghệ sĩ để văn nghệ sĩ có điều kiện bám sát thực tiễn sôi động của cuộc sống, đến với các vùng trọng điểm trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Từ các chuyến thâm nhập thực tế đó nhiều văn nghệ sĩ đã thai nghén, ấp ủ rồi khởi thảo, hoàn thiện để công bố nhiều tác phẩm đến công chúng. Nhiều tác phẩm tham dự các cuộc thi như sáng tác ảnh nghệ thuật, sáng tác mỹ thuật, sáng tác ca khúc, sáng tác kịch bản sân khấu, sáng tác mô hình nhà văn hóa nông thôn mới hay các cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn, ký trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, trên Báo Thanh Hóa được đánh giá cao.

Hiện nay văn nghệ sĩ xứ Thanh đang tiếp tục tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc sáng tác VHNT về Xây dựng nông thôn mới và cuộc thi sáng tác về đề tài hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ dành cho các thể loại VHNT có quy mô lớn, hoành tráng, có giá trị cao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh là cơ quan ngôn luận của Hội VHNT Thanh Hóa, nơi gửi gắm và đăng tải những tác phẩm tâm huyết của văn nghệ sĩ Thanh Hóa trong lao động, sáng tạo VHNT đến với công chúng. Từ Bạn đường, Người bạn văn hóa, Hành trình, Văn nghệ Thanh Hóa đến Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, hôm nay cũng vừa tròn 29 tuổi. 29 năm trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo đã năng động, trăn trở để Tạp chí không ngừng đổi mới, chiếm được cảm tình của người đọc và bạn nghề cả nước, giữ vững đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Ngày nay cán bộ và phóng viên của Tạp chí đang phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo để Tạp chí mỗi kỳ ra mắt bạn đọc đẹp hơn về hình thức, hay hơn, cẩn trọng hơn trong tuyển chọn và đăng tải tác phẩm.

Vẻ đẹp nữ văn nghệ sĩ xứ Thanh trong trang phục áo dài truyền thống

Từ các hoạt động trên Hội VHNT Thanh Hóa đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng các Bức trướng cho các thời kỳ, tặng Bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân do có thành tích trong lao động sáng tạo. Năm 2023 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Hội VHNT Thanh Hóa là một trong 10 đơn vị tập thể và 11 văn nghệ sĩ trên tổng 20 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cũng trong quá trình hoạt động 06 hội viên đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 06 hội viên là Nghệ sỹ nhân dân và gần trăm hội viên là Nghệ sỹ ưu tú; một số hội viên của Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hàng trăm lượt hội viên được nhận giải thưởng các Hội Chuyên ngành Trung ương. Hàng ngàn lượt hội viên được nhận Giải thưởng VHNT Lê Thánh Tông hàng năm. Hàng trăm hội viên được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và hàng trăm Huy chương Vàng, Bạc mà hội viên đạt được qua các kỳ liên hoan, các đợt hội diễn. Những thành tích đạt được của Hội VHNT Thanh Hóa và văn nghệ sĩ trong 15 năm qua là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thành tựu quan trọng và toàn diện trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Văn học nghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện con người, nhất là trong giai đoạn hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thách thức phi truyền thống cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức đang đặt ra những vấn đề mới vừa là cơ hội, vừa là thách thức với sự phát triển của quê hương, đất nước nói chung và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật nói riêng. Chính vì vậy, trong bối cảnh này đặt ra yêu cầu cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của chúng ta phải chủ động và bản lĩnh hơn để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ; vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao, đa dạng của nhân dân vừa giữ gìn phát huy những giá trị văn học nghệ thuật dân tộc và tiếp thu chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nhân loại trong xu thế toàn cầu hóa, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng con người mới, giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa, con người xứ Thanh.

Như vậy, để hoàn thành những nhiệm vụ trên, Hội VHNT Thanh Hóa phải tích cục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; nâng cao chất lượng hiệu quả tập hợp, đoàn kết, phát hiện, chăm lo, bồi dưỡng, tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi để phát huy tính độc lập, khơi dậy nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, dẫn dắt tư tưởng, xây dựng nền tảng tinh thần tốt đẹp của xã hội. Các văn nghệ sĩ của tỉnh, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng cần phát huy lòng yêu nước nồng nàn, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hơi thở cuộc sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, không ngừng sáng tạo các tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, có tác dụng trong định hướng giáo dục, xây dựng con người Chân – Thiện – Mỹ và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của xã hội; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

III. Một số bài học kinh nghiệm, giải pháp trọng tâm, kiến nghị đề xuất

  1. Bài học kinh nghiệm

Để phát huy vai trò của văn nghệ sĩ góp phần xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu cần quản lý, chỉ đạo công tác Hội dựa trên quan diểm sau:

Thứ nhất, Văn học nghệ thuật tỉnh nhà luôn luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Thứ hai, kết hợp với nhuần nhuyễn giữa lý tưởng xã hội và lý tưởng thẩm mỹ. Nâng cao tính tư tưởng và tầm khái quát của tác phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả nghệ thuật.

Thứ ba, tôn trọng tự do sáng tác gắn liền với trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Thứ tư, mối quan hệ giữa bản sắc và hiện đại.

Thứ năm, coi vấn đề phát hiện, tài năng trẻ là một vấn đề trọng yếu để phát triển đội

Văn nghệ Xứ Thanh giao lưu với Văn nghệ Tuyên Quang
  1. Giải pháp trọng tâm

2.1. Nâng cao năng lực quản lý, phát triển tổ chức Hội

– Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành Hội nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

– Chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sỹ đi đôi với việc nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của hội viên; phát hiện, bồi dưỡng các tài năng VHNT trẻ, bảo đảm tính liên tục về lứa tuổi, tính đồng đều giữa các chuyên ngành.

– Đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu hợp tác VHNT với các khu vực trong nước, quốc tế nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa, con người tỉnh Thanh Hóa, khuyến khích cho văn nghệ sĩ tiêu biểu được tham quan học tập chuyên môn theo tinh thần xã hội hóa.

2.2. Đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hiệu quả các chương trình sáng tác, các trại sáng tác. Hàng năm, tổ chức các chương trình sáng tác trong cả nước và tại các địa phương trong tỉnh. Tăng cường các trại sáng tác VHNT tại thành phố Thanh Hóa và các huyện, thị xã trong tỉnh. Đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tác VHNT của Chính phủ và các nguồn khác, tập trung đầu tư để có nhiều tác phẩm, công trình chất lượng, có tiếng vang trong khu vực và cả nước…

– Lập kế hoạch xây dựng các nhóm nghiên cứu, lý luận phê bình VHNT trên nhiều lĩnh vực lý luận phê bình tác phẩm VHNT; chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

– Tăng cường công tác nghiên cứu, phục hồi giá trị di sản văn hóa dân gian đang có nguy cơ mai một, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi. Khuyến khích các câu lạc bộ VHNT cùng với các chuyên gia thực hiện sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi giá trị di sản văn hóa dân gian.

– Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sĩ tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2.3. Đẩy mạnh quảng bá tác phẩm, công trình VHNT

– Tăng cường các chương trình quảng bá tác phẩm VHNT, phát huy hoạt động ngoài trời như Chương trình Ngày Thơ Việt Nam tại Thanh Hóa, Hoạt động Ban Mỹ thuật và của CLB Họa sĩ trẻ Lam Sơn….

– Thông qua một số chương trình VHNT tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm VHNT đến vùng sâu, vùng xa, miền núi để mọi đối tượng trong nhân dân được thụ hưởng giá trị VHNT.

– Kết hợp với Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa dàn dựng các chương trình văn nghệ, biểu diễn âm nhạc vào các dịp lễ hội, các ngày lễ lớn, trong đó chú trọng các chương trình xã hội hóa. Dàn dựng các vở sân khấu, múa có tầm tư tưởng cao, chú trọng các vở diễn ngắn phục vụ công chúng, du khách trong và ngoài tỉnh.

– Tổ chức các chương trình thơ “Ngày thơ Việt Nam” quy mô toàn tỉnh.

– Đầu tư kinh phí và nhân lực để nâng cao chất lượng Tạp chí Xứ Thanh và đẩy mạnh phát hành Tạp chí; nhằm tôn vinh, quảng bá sâu rộng các tác phẩm của hội viên đến công chúng bạn đọc.

2.4. Các giải pháp khác

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa VHNT.

– Tổ chức các cuộc thi VHNT để phát hiện tài năng trẻ, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ có cảm hứng sáng tạo, công bố tác phẩm.

  1. Đề xuất, kiến nghị

– Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về: “Nâng cao vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ. Bảo đảm quyền hưởng thụ, tự do sáng tạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 “Khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Thanh Hóa hướng vào truyền thống lịch sử và các giá trị văn hóa tốt đẹp”, có giá trị xứng đáng với tầm vóc và bề dày lịch sử, văn hóa của miền đất, con người xứ Thanh. “Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa, hình ảnh đẹp của vùng đất và con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế” và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến văn học, nghệ thuật.

– Hội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đến hoạt động của văn nghệ sĩ, có thêm nguồn kinh phí để đầu tư cho phát triển VHNT trên nhiều phương diện: sáng tác, quảng bá…. Đồng thời phê duyệt hoặc hướng dẫn cụ thể phương án làm quy chế giải thưởng để được phê duyệt, đưa Giải thưởng VNNT 5 năm vào thực tiễn. Hiện nay đó là mong mỏi lớn nhất của văn nghệ sĩ tỉnh Thanh. Các tỉnh khác trong cả nước hầu hết đều có giải thưởng này.

Cùng với sự quan tâm không ngừng và mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa với phát triển Văn học nghệ thuật là quá trình học hỏi phát triển, đấu tranh phê bình, tự phê bình, nêu cao tinh thần gương mẫu trong lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ xứ Thanh, nhằm góp phần xây dựng “Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu”, cùng với nhân dân cả tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X thiết thực và hiệu quả nhất.

HỘI VHNT THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.