Thông báo gửi các nhà văn hội viên mới kết nạp năm 2022

Vanvn- Chỉ sau khi chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì các hội viên mới phải thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí.

THÔNG BÁO

Kính gửi các hội viên mới kết nạp năm 2022 của Hội Nhà văn Việt Nam!

Ngày 28.12.2022, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã thay mặt Ban Chấp hành ký quyết định kết nạp 44 tác giả vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong ngày 28.12, Ban Tổ chức hội viên có thông báo gửi các hội viên mới kết nạp, hướng dẫn các thủ tục chuẩn bị cho lễ kết nạp sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.

Tuy nhiên thông báo này có một sai sót, đã đề nghị các hội viên mới đóng hội phí năm 2022. Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thành thật xin lỗi về sai sót này. Chỉ sau khi chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn thì các hội viên mới phải thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí.

Trân trọng!

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *