Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đóng hội phí như thế nào?

Vanvn- Như thông báo từ Văn phòng Hội, việc thu hội phí của Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) được qui định cụ thể bằng văn bản sau đây, trong đó miễn hội phí cho các hội viên 80 tuổi trở lên, còn hội viên dưới 80 tuổi thì mỗi người đóng 200.000VNĐ/ 1 năm, những địa phương có chi hội thì ban lãnh đạo chi hội có trách nhiệm thu hội phí.

One thought on “Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đóng hội phí như thế nào?

  1. Mai Bá Ấn says:

    VP Hội nên thông báo các Chi hội và HV đã nộp. Xin báo cáo: Chi hội Quảng Ngãi đã nộp đủ cho 5 Hội viên (1.000 đồng) qua TK VP Hội gồm (Nhà thơ Thanh Thảo, Nga Ry vê, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Đương, Mai Bá Ấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *