Hội Nhà văn Việt Nam mở trại sáng tác năm 2021

Vanvn- Ngày 25.5.2021, Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã ký thông báo về việc mở 02 trại sáng tác ở Cần Thơ và Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp mở  02 trại sáng tác văn học năm 2021, mỗi trại mở trong 15 ngày, thời gian và địa điểm như sau:

Trại sáng tác thứ nhất:

Địa điểm: Nhà Sáng tác Cần Thơ

Thời gian: Trung tuần tháng 8 năm 2021

Số lượng tham gia: 15 hội viên

Trại sáng tác thứ hai:

Địa điểm: Nhà Sáng tác Đà Nẵng

Thời gian: Trung tuần tháng 9 năm 2021

Số lượng tham gian: 15 hội viên (Ưu tiên nhà văn viết về đề tài văn học thiếu nhi)

Chi phí ăn ở trong thời gian duy trì trại viết do Hội Nhà văn và Nhà Sáng tác đài thọ.

Phương tiện đi lại cũng như những nhu cầu khác do các thành viên tham dự trại viết tự thu xếp.

Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các hội viên của Hội nếu có nguyện vọng tham dự 1 trong hai trại sáng tác trên, xin làm đơn đăng ký theo mẫu dưới đây.

Đơn gửi về địa chỉ: Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Hạnh Lâm, ĐT: 0977161692.

Mẫu đơn đăng ký tham gia trại sáng tác từ Văn phòng Hội:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—ooo—     

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC

 

Kính gửi: – Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

– Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam

 

Tên tôi là: (Tên theo CMND)………………………………………………………………………….

Bút danh:…………………………………………..Giới tính:…………………………………

Sinh năm:………………………………………………………. Dân tộc: ……………………………………………………………….

Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên nghành:…………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………….; Email:……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chấp hành Hội xét cho tôi được tham gia dự Trại sáng tác năm……………. tại……………………………………………………………………….

để hoàn thành phẩm: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban Chấp hành.

Xin chân thành cám ơn!

                                                ……………….., ngày …….tháng……… năm 2021

                                              Người làm đơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *