Hội Nhà văn Việt Nam bắt đầu cuộc cải cách Báo Văn Nghệ

Sáng ngày 11.5.2021, Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam đã họp phiên quan trọng với Ban biên tập và một số cán bộ báo Văn Nghệ để đi đến những quyết định quan trọng cuối cùng cho công cuộc cải cách báo Văn Nghệ.

Trong phiên họp thứ 2 và 3 của Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa X sau đại hội, Ban Chấp hành đã thảo luận kỹ lưỡng và thể hiện quyết tâm cải cách báo Văn Nghệ trong giai đoạn mới của đất nước và của Hội Nhà văn. Ban Chấp hành giao cho Thường vụ Hội Nhà văn trực tiếp chỉ đạo cuộc cải cách này. Mục đích của cuộc cải cách báo Văn Nghệ là nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức của tờ báo, cũng như nâng cao vị thế của nhà văn Việt Nam trước xã hội.

Trong những năm gần đây, uy thế của báo in nói chung và báo chí văn học nghệ thuật nói riêng càng ngày càng gặp những thách thức vô cùng to lớn trước sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội. Nếu báo Văn Nghệ không thay đổi thì sẽ dần dần mất đi thương hiệu riêng biệt đã được xây dựng trong mấy chục năm qua. Câu hỏi đặt ra cho Ban Chấp hành Hội Nhà văn và báo Văn Nghệ là: Vậy phải làm thế nào để giữ được thương hiệu của một tờ báo văn chương vốn uy danh nhất Việt Nam trong quá khứ? Câu trả lời cho câu hỏi này không có gì mới mẻ: Đó là phải làm cho báo Văn Nghệ là nơi xuất hiện những tác phẩm văn chương chất lượng nhất, phải tập hợp được những tên tuổi của nền văn chương đương đại, phải chứng minh được trách nhiệm cao nhất với lòng trung thực và quả cảm của nhà văn trước những vấn đề của con người và đất nước. Chỉ khi những người liên quan và có trách nhiệm trực tiếp tới báo Văn Nghệ làm được điều ấy thì uy tín vốn có của tờ báo này mới có cơ hội từng bước được phục hồi.

Đối với Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, cuộc cải cách báo Văn Nghệ là con đường không thể trốn tránh. Nhưng đó cũng là con đường gian nan nhất đối với Ban Chấp hành và Ban biên tập báo Văn Nghệ trong nhiệm kỳ 2021 – 2025. Một trong những cách làm mà ban chỉ đạo là Thường vụ Hội Nhà văn phải  tận dụng được lòng nghiệt huyết, trí tuệ và khát vọng đổi mới tờ báo của đông đảo các hội viên Hội Nhà văn. Chính thế mà sẽ có nhiều nhà văn, nhà thơ được mời tham dự vào việc tuyển chọn tác phẩm cho báo Văn Nghệ. Ban thường vụ và báo Văn Nghệ sẽ mời mỗi nhà văn chọn tác phẩm văn xuôi cho báo Văn Nghệ từng tháng và các nhà thơ được mời để chọn thơ theo cách đó. Cách làm này sẽ mang lại tính đa dạng, phong phú và bao quát trong việc giới thiệu những sáng tác mới của nhà văn và những người viết trong cả nước. Báo Văn Nghệ sẽ chủ động nhìn ra những vấn đề, những đề tài cho mỗi số báo và tìm cách mời những nhà văn, nhà báo uy tín viết bài chứ không phải là người ngồi một chỗ chờ đợi tác phẩm và bài vở gửi đến.

Phần mang tính thời sự của tờ báo cũng được nhìn nhận một cách kỹ lưỡng hơn và đúng với đặc trưng của một tờ báo văn chương, nghệ thuật và đúng với tầm nhìn của nhà văn đối với những vấn đề của con người và đất nước. Mọi vấn đề của con người và đất nước phải được nhìn qua lăng kính của văn hóa, của lương tri và mang tính cảnh báo và dự báo cao. Chỉ như thế thì bạn đọc mới tìm đến một tờ báo hàng tuần hoặc lâu hơn mới ra một số để được tham dự, được cảm nhận và được suy ngẫm về những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước trong một cái nhìn sâu sắc, có tư tưởng và toàn diện hơn là những thông tin sự kiện thông thường như các loại báo chí khác.

Dự kiến báo Văn Nghệ bộ mới sẽ ra số đầu tiên vào tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2021. Nghĩa là ban chỉ đạo cải cách báo Văn Nghệ và Ban biên tập báo Văn Nghệ chỉ còn khoảng 6 tuần nữa để thực thi nhiệm vụ không nhỏ và không một chút dễ dàng nào của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là Ban Chấp hành và Ban biên tập báo Văn Nghệ đã thực sự dấn thân với một cảm hứng mạnh mẽ. Chỉ điều ấy thôi đã là điều đáng được khích lệ. Và ban chỉ đạo là 5 ủy viên thường vụ không phải là những người “chỉ tay 5 ngón’’ mà là những người trực tiếp tham gia công cuộc này như là những người tổ chức và biên tập viên của tờ báo.

Tương lai của tờ báo Văn Nghệ sẽ như thế nào thì phải đợi thời gian. Nhưng trước hết những người có trách nhiệm với tờ báo phải đứng dậy và bước đi với một quyết tâm và trách nhiệm lớn nhất.

Xin các nhà văn hội viên, các bạn viết và bạn đọc đồng hành cùng Ban Chấp hành và báo Văn Nghệ trên con đường quá khó khăn nhưng vô cùng ý nghĩa này.

TM/ BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Chủ tịch

NGUYỄN QUANG THIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *