Hội đồng Lý luận phê bình đề cử 4 giải thưởng và 5 hội viên mới 2021

Vanvn- Cùng với các hội đồng chuyên môn khác của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình gồm 9 thành viên cũng đã họp trao đổi trực tuyến bầu chọn giải thưởng thường niên và hội viên mới năm 2021 đề cử lên Ban Chấp hành Hội.

Hội đồng Lý luận phê bình do PGS-TS Nguyễn Đăng Điệp làm Chủ tịch, nhà phê bình – nhà thơ Khuất Bình Nguyên làm Phó Chủ tịch cùng 7 ủy viên là các nhà lý luận phê bình kiêm nhà văn, nhà thơ: Trịnh Bá Đĩnh, Ngô Văn Giá, Văn Chinh, Đinh Trí Dũng, Trần Hoài Anh, Phạm Phú Phong, Hoàng Đăng Khoa.

Từ hồ sơ của khá nhiều ứng viên của các năm qua cũng như hồ sơ mới nộp năm nay, Hội đồng Lý luận phê bình đã bình xét rất kỹ lưỡng, bầu chọn 5 tác giả (trong đó có 1 tác giả bảo lưu) đề nghị lên Ban Chấp hành Hội, đồng thời đề cử 4 tác phẩm của 4 tác giả có số phiếu quá bán vào chung khảo giải thưởng văn học năm 2021.

VANVN.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *