Đẩy mạnh văn hóa đọc để Việt Nam thật sự là dân tộc hiếu học

Vanvn- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Giải thưởng Sách quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách, phát triển văn hóa đọc.

 Xin giới thiệu bài phát biểu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tại Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư, diễn ra tối 12.01 tại Hà Nội.

Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng uy tín, chuyên nghiệp

Hôm nay, tôi và lãnh đạo các cơ quan rất vui mừng đến tham dự lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý những tình cảm thân thiết và lời chức mừng tốt đẹp nhất.

Như chúng ta đã biết, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là tài sản vô giá. V.I Lênin từng nói: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…”.

Học tập suốt đời, học tập thường xuyên là luận điểm rất quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quan điểm của Bác, để học tập thường xuyên, học tập suốt đời, chúng ta phải học ở trường, học tập ở sách vở, học tập lẫn nhau và học ở nhân dân.

Góp phần thực hiện di nguyện của Người, từ năm 2014, Thủ tướng đã ra quyết định lấy ngày 21.4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 4.11, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam…

Giải thưởng Sách quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức là sự tiếp nối và mở rộng của Giải thưởng Sách Việt Nam được trao hàng năm cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị về nội dung, tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn và được công chúng đón nhận.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên trái) trao giải A Giải thưởng Sách quốc gia cho đại diện Công ty sách Omega Plus. Ảnh: Việt Linh.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư năm 2021 được triển khai trong điều kiện hết sức đặc biệt. Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của đất nước; thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó là việc kiện toàn hệ thống chính trị trong Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cả trung ương, địa phương.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, là bước đầu tiên quan trọng để Việt Nam trở về trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư vẫn thu hút sự tham gia của 47 nhà xuất bản với số lượng cuốn sách, tên sách nhiều hơn năm 2020.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, dịch giả và đơn vị xuất bản, phát hành sách đã đoạt Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư. Tôi cũng đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và những người làm công tác xuất bản đã chung tay để tổ chức thành công giải thưởng.

Thưa các đồng chí!

Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hoạt động xuất bản đã có những kết quả quan trọng. Qua bốn năm tổ chức, Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng chuyên nghiệp, trở thành giải thưởng uy tín của ngành xuất bản.

Giải thưởng đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của những người làm công tác nghiên cứu, sáng tác, biên soạn sách không chỉ sống tại Việt Nam mà còn đang sống và làm việc tại nước ngoài; động viên sự nỗ lực của các nhà xuất bản, cơ sở in, đơn vị phát hành sách Việt Nam trong sàng lọc, truyền tải sách hay, sách tốt đến bạn đọc.

Những cuốn sách được lựa chọn trao giải có chất lượng cao về tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Xây dựng nền báo chí truyền thống chuyên nghiệp, nhân văn và hiện địa. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet”.

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng

Để triển khai hiệu quả công tác xuất bản trong thời gian tới, đồng thời để Giải thưởng Sách quốc gia trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, đóng góp quan trọng vào đời sống chính trị, văn hóa, tư tưởng của đất nước, tôi đề nghị các cơ quan quản lý cùng những người làm công tác xuất bản cả nước, các nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả cần tập trung thực hiện tốt một số việc như sau:

Một là, ngành xuất bản cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoạt động đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Không ngừng đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác xuất bản trước yêu cầu mới của đất nước.

Các cơ quan chủ quản làm tốt vai trò định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản và quản lý hoạt động xuất bản, bảo đảm hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý hoạt động xuất bản, những vấn đề phức tạp tác động tiêu cực đến hoạt động xuất bản; tạo động lực, khuyến khích cho ngành xuất bản phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải A Giải thưởng Sách quốc gia cho đại diện Nhà xuất bản Thế Giới. Ảnh: Việt Linh.

Hai là, cần phát huy tính chủ động của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả, khắc phục khó khăn, thách thức để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Khơi dậy lòng yêu nước, ý chí, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, nhân dân được tiếp cận tri thức đa dạng.

Cần chú trọng, đẩy mạnh xuất bản các mảng sách quan trọng như: Sách có nội dung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, giới thiệu truyền thống văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ba là, bên cạnh các hình thức xuất bản truyền thống, cần phát huy tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các phương tiện truyền thông hiện đại, thực hiện các xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm bằng tiếng nước ngoài để tăng khả năng tiếp cận tốt nhất của độc giả đối với các xuất bản phẩm. Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để phổ biến, quảng bá các xuất bản phẩm Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bốn là, để Giải thưởng Sách quốc gia tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa Giải thưởng Sách quốc gia hàng năm, nâng tầm giải cả về quy mô và chất lượng tác phẩm.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho Giải thưởng, huy động sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các tác giả, dịch giả cũng như sự ủng hộ của toàn xã hội đối với giải thưởng, đưa Giải thưởng Sách quốc gia trở thành một trong những giải thưởng uy tín, một thước đo hiệu quả chất lượng công tác xuất bản. Và điều quan trọng hơn nữa là sách phải đến được với nhân dân nhanh nhất, nhiều nhất, giúp văn hóa đọc phát triển.

Sau lễ trao giải, Ban tổ chức và các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền các tác phẩm được giải thưởng, phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu sách hay, giá trị; số hóa các tác phẩm nhằm lan tỏa rộng rãi tác phẩm đoạt giải, tác phẩm hay đến đông đảo bạn đọc ở trong và ngoài nước, cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người làm sách sáng tác, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị.

Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là các lực lượng làm công tác xuất bản và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, sẽ khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đọc, để dân tộc Việt Nam thật sự là một dân tộc hiếu học.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư đã thành công tốt đẹp. Tôi mong rằng các đơn vị, tác giả vinh dự được trao tặng giải thưởng lần này cùng toàn thể nhà xuất bản, đơn vị phát hành, nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả… tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực sáng tác những tác phẩm có giá trị, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HẢI NHI/ZING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *