Danh sách các Hội đồng chuyên môn và Ban công tác Hội Nhà văn Việt Nam khoá X

Vanvn- Trong hai ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2021, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành phiên họp thứ 2. Trong phiên họp này, Ban Chấp hành đã thảo luận kỹ lưỡng về nhân sự, chức năng và qui chế hoạt động của các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác. Các ủy viên Ban Chấp hành đã đề cử thành viên cho các Hội đồng và Ban với một danh sách rất tập trung. Sau đó, Thường vụ Hội Nhà văn đã họp và đi đến lựa chọn cuối cùng về các ủy viên cho các Hội đồng và Ban. Các ủy viên Hội đồng và Ban có thể thay đổi khi thấy cần thiết.

Dưới đây là danh sách 4 Hội đồng chuyên môn và 2 Ban công tác:

HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

 1. Dương Hướng (Chủ tịch)
 2. Y Ban (Phó Chủ tịch)
 3. Lê Minh Khuê
 4. Bảo Ninh
 5. Nguyễn Một
 6. Trần Nhã Thụy
 7. Nguyễn Tham Thiện Kế
 8. Đoàn Hữu Nam
 9. Uông Triều

HỘI ĐỒNG THƠ

 1. Inrasara (Chủ tịch)
 2. Trần Anh Thái (Phó Chủ tịch)
 3. Thi Hoàng
 4. Đinh Thị Như Thúy
 5. Phạm Đương
 6. Nguyễn Thúy Quỳnh
 7. Phạm Sỹ Sáu
 8. Lê Thiếu Nhơn
 9. Kim Ba

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

 1. Nguyễn Đăng Điệp (Chủ tịch)
 2. Khuất Bình Nguyên (Phó Chủ tịch)
 3. Trịnh Bá Dĩnh
 4. Ngô Văn Giá
 5. Văn Chinh
 6. Đinh Trí Dũng
 7. Trần Hoài Anh
 8. Phạm Phú Phong
 9. Hoàng Đăng Khoa

HỘI ĐỒNG DỊCH THUẬT

 1. Nguyễn Chí Hoan (Chủ tịch)
 2. Bùi Xuân (Phó Chủ tịch)
 3. Nguyễn Chí Thuật
 4. Kiều Bích Hậu
 5. Nguyễn Hữu Dũng
 6. Đào Minh Hiệp
 7. Hà Minh Thành
 8. Phạm Đức Hùng
 9. Lê Đăng Hoan

BAN NHÀ VĂN TRẺ

 1. Hữu Việt (Trưởng ban)
 2. Nguyễn Quang Hưng (Phó trưởng ban)
 3. Nguyễn Ngọc Tư
 4. Trần Hoàng Thiên Kim
 5. Tiến Đạt
 6. Trương Anh Quốc
 7. Hoàng Thụy Anh
 8. Hoàng Thanh Hương
 9. Trần Đức Tĩnh

HỘI ĐỒNG HỌC THIẾU NHI

 1. Trần Đức Tiến (Trưởng ban)
 2. Nguyễn Thụy Anh (Phó trưởng ban)
 3. Cao Xuân Sơn
 4. Văn Thành Lê
 5. Lê Minh Nhựt
 6. Phong Điệp
 7. Nguyễn Xuân Thủy
 8. Đoàn Thạch Biền
 9. Nguyễn Thị Kim Hòa

TM BAN CHẤP HÀNH HNVVN

Chủ tịch

Nguyễn Quang Thiều

(đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *