Các quần đảo góp phần quan trọng vào Phong thủy Quốc gia

Vanvn- Trước tiên nêu Phong thủy là một khoa học, chứ không mê tín dị đoan. Thí dụ vi mô một gia đình có người vợ Công, Dung, Ngôn, Hạnh, là có “điều kiện cần” về Phong thủy. Nhưng còn “điều kiện đủ” về Phong thủy thì gia đình ấy mới thật sự hạnh phúc và phát triển tốt đẹp được. Mà cụ thể “điều kiện đủ” về Phong thủy là mảnh đất ở, hay căn hộ gia đình ấy tọa lạc vị trí nào? hình thù ra sao? vuông vắn, chữ nhật, hay thót hậu?…

Đảo Phú Quý ở Bình Thuận

Còn vĩ mô một Đất Nước cũng có “điều kiện cần và đủ” về Phong thủy. Đặc biệt, “điều kiện đủ” về Phong thủy của đất nước Việt Nam ta thì thật là tuyệt vời theo nghiên cứu Phong thủy, Địa mạch, của một Kiến trúc sư, được đào tạo tại Trung Quốc. Chứ không phải như ai đó đã có nhận xét rất bi quan, đại ý: “Vị trí Địa lý đất Nước Việt Nam không hề là trung tâm Văn minh nhân loại; mà là một nơi cùng trời, cuối đất”.

Tôi cho rằng vị trí Địa lý, hình thù Đất Nước Việt Nam, vừa có 331.212 km2 đất; vừa có các vùng biển thuộc Chủ quyền, quyền Chủ quyền và quyền Tài phán khoảng 1000000 km2, thuộc biển Đông. Và tất nhiên Việt Nam còn có các quần đảo gần; quần đảo xa. Vì vậy, về Địa lý phải nêu: Trong bản đồ Việt Nam có hình chữ S, mới chính xác.

Chứ không phải “Bản đồ Việt Nam hình chữ S”, như “tầm nhìn gần”. Ngày 28.8.2021 vừa qua của 1 nam ca sỹ, đã sáng tác bài Thơ theo hình chữ S, nhằm cổ vũ tinh thần Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19. Bởi vì còn có biển, đảo. Và nhất là hai quần Đảo Trường sa, Hoàng sa góp phần quan trọng Phong thủy, Địa mạch Đất Nước.

Biển, đảo là một phần máu thịt, là phong thủy quốc gia

Trở lại nghiên cứu Phong thủy, Địa mạch của Kiến trúc sư nêu trên (đã được đăng báo chính thống cách đây không lâu), có một vấn đề đáng lưu ý: Một Nước láng giềng lớn, đang có kế hoạch phát triển để sẽ tiến tới được làm Bá chủ Thế giới.

Như vậy tôi cho rằng, một Nước láng giềng lớn đang muốn lấn chiếm biển, đảo xa của Việt Nam, vừa nhằm vào các mục đích thuần túy như: Khai thác đất hiếm, dầu khí và đánh bắt cá… Nhưng quan trọng hơn nữa là để “điều chỉnh, bổ sung, hoàn hảo” Phong thủy, Địa mạch đất nước họ.

Mà muốn thực hiện được thuận lợi kế hoạch này trong tầm tay, thì phải “điều chỉnh-bổ sung, hoàn hảo” Phong thủy, Địa mạch Đất Nước họ; bằng cách: Sẽ (muốn) lấn chiếm được toàn bộ các quần đảo xa của Việt Nam… Họ ghen tỵ với Phong thủy, Địa mạch tuyệt vời của Việt Nam đang có; còn họ không có…

Vì vậy, việc Việt Nam ta đang thực hiện Đại đoàn kết, quân với dân quyết giữ gìn biển, đảo, trong đó có quần Đảo Trường Sa… Và tiến tới tương lai… sẽ đấu tranh trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, Ngoại giao, Luật pháp quốc tế… để đòi lại được quần Đảo Hoàng Sa, cũng chính là việc bảo vệ và giữ gìn Phong thủy vĩ mô Quốc gia.

NGUYỄN THÀNH LẬP/TẦM NHÌN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *