BCH Hội Nhà văn Việt Nam trả lời kiến nghị của Hội Người yêu thơ Việt

Vanvn- Vừa qua, Hội Người yêu thơ Việt có bản kiến nghị gửi Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về mối quan hệ trong hoạt động văn chương. Cũng trong thời gian qua, một số câu lạc bộ thơ có đề xuất với Hội Nhà văn Việt Nam những vấn đề tương tự. Trong phiên họp mới đây, BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã thảo luận về các kiến nghị và đã có công văn trả lời Hội Người yêu thơ Việt.

Chúng tôi xin công bố công văn của BCH Hội Nhà văn Việt Nam gửi Hội Người yêu thơ Việt, đồng thời cũng là ý kiến chính thức của BCH đối với kiến nghị của một số câu lạc bộ thơ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT 

 

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được bản kiến nghị số 09/KNHNYTV của Hội Người yêu thơ Việt, trong đó có nêu những kết quả hoạt động của hội trong 6 năm qua và một số kiến nghị, đề xuất với BCH Hội Nhà văn Việt Nam.

Tại phiên họp ngày 22.6.2023, BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã thảo luận về nội dung bản kiến nghị trên. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Người yêu thơ Việt trong thời gian vừa qua. Đồng thời thống nhất trả lời những kiến nghị, đề xuất của quý Hội như sau:

Kiến nghị thứ nhất: Cử một bộ phận hoặc người chuyên trách theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các câu lạc bộ.

Hội Nhà văn Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các nhà văn Việt Nam, hoạt động tuân thủ Nghị định số 45/2010/NĐ – CP của Chính phủ, Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam (sửa đổi) đã được thông qua tại Đại hội X Hội Nhà văn Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Về cơ cấu tổ chức, phạm vi, lĩnh vực, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của Hội Nhà văn được quy định trong điều lệ chỉ áp dụng đối với Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội Nhà văn Việt Nam không là cấp trên nên không chỉ đạo hoạt động của các Hội, Quán, Câu lạc bộ… cùng hoạt động trong lĩnh vực văn chương (trừ Câu lạc bộ văn, thơ do BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX quyết định thành lập).

Kiến nghị thứ hai: Bảo trợ về chuyên môn bằng cách sử dụng quyền cấp giấy phép xuất bản của các nhà xuất bản.

Về công tác xuất bản hiện nay, cơ quan chỉ đạo xuất bản ở Trung ương là Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan quản lý xuất bản là Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ quản nhà xuất bản là cơ quan, tổ chức được quy định trong Luật Xuất bản và đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất bản. Hội Nhà văn Việt Nam là cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhưng không có quyền cấp giấy phép xuất bản. Việc tiếp nhận bản thảo, biên tập, biên soạn… hoàn toàn thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc, Tổng biên tập và đội ngũ biên tập viên nhà xuất bản. Giám đốc Nhà xuất bản là người chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật về những xuất bản phẩm của nhà xuất bản.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam không can thiệp vào quá trình xuất bản (trừ những bản thảo có đơn, thư hoặc dư luận phản ánh có dấu hiệu vi phạm pháp luật).

Kiến nghị thứ ba: Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia các sự kiện văn chương do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Các Hội nghị, hội thảo, ngày thơ, lớp bồi dưỡng… do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, tùy theo tính chất và mục đích, có thể chỉ dành cho đối tượng là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hoặc mở rộng đến các đối tượng khác theo yêu cầu. Do đó căn cứ vào từng nội dung hoạt động cụ thể, các Câu lạc bộ văn chương có thể tham gia với tư cách là một đơn vị, hoặc các hội viên của CLB có thể tham gia với tư cách cá nhân khi được mời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với Hội Người yêu thơ Việt cũng như một số Câu lạc bộ văn chương trong cả nước khi điều kiện cho phép.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam xin chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được của Hội Người yêu thơ Việt trong thời gian qua. Cảm ơn quý Hội đã tin tưởng gửi văn bản kiến nghị, đề xuất với Hội Nhà văn Việt Nam. Đồng thời mong quý Hội hết sức thông cảm khi chúng tôi chưa đáp ứng được những đề xuất, kiến nghị vì quy định không cho phép.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                        Chủ tịch

(Đã ký)

  NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *