Bà Nguyễn Thị Bình: Hiệp định Paris là thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao

Vanvn- Hiệp định Paris là thắng lợi về mặt quân sự, chính trị và ngoại giao của Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào thế giới ủng hộ Việt Nam, theo bà Nguyễn Thị Bình.

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Bình – nguyên phó chủ tịch nước, nguyên trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam – tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 – 27.1.2023), do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 17.1.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, nguyên trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam – Ảnh Nam Trần

Hiệp định Paris – thắng lợi về mọi mặt

Bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ cuối năm 1968, bà được chỉ thị tham gia đàm phán ở Paris. Đây là sự tin tưởng, trọng trách lớn khi phải ký kết được hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.

Nhấn mạnh về thắng lợi của Hiệp định Paris, bà nêu rõ yếu tố quyết định là sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

“Hiệp định Paris là thắng lợi quyết định giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kết quả của gần 20 năm chiến tranh ác liệt, gian khổ của cả dân tộc. Hiệp định Paris là thắng lợi về mặt quân sự, chính trị và ngoại giao của Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào thế giới ủng hộ Việt Nam.

Đó cũng là kết quả của sự đoàn kết ủng hộ hết sức mạnh mẽ của thế giới, đem lại sức mạnh cho Việt Nam ở trên chiến trường cũng như tại bàn đàm phán”, bà Nguyễn Thị Bình nêu rõ.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá Hiệp định Paris là cuộc đàm phán dài nhất, phức tạp nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam để chấm dứt một cuộc chiến tranh dài nhất trong thế kỷ XX.

Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược tạo tiền đề để quân và dân ta tạo nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

“Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tự do, tiến bộ và công lý. Phong trào chống chiến tranh xâm lược phi nghĩa và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên thế giới. Phong trào này đã trở thành biểu tượng của thời đại và tiêu biểu cho lương tri loài người”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh bên cạnh sự kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, ông cha ta luôn chú trọng hoạt động ngoại giao, tạo nên truyền thống và bản sắc riêng của nền ngoại giao Việt Nam đầy hào khí, hòa hiếu, trọng lẽ phải, chính nghĩa và công lý – Ảnh: Nam Trần

6 bài học từ Hiệp định Paris

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một “pho sách” vô cùng quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều bài học tới nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành triết lý, quan điểm trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đó là bài học

1. Kiên định độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

3. Kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song cơ động, linh hoạt sách lược theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Mục tiêu và nguyên tắc là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tôn trọng chủ quyền quốc gia như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.

4. Bài học về phong cách, nghệ thuật đối ngoại và ngoại giao mang đậm tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”…

5.Chủ động, tích cực xây dựng lực lượng ngoại giao, trong đó cán bộ là khâu then chốt.

6. Sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ các mặt trận chính trị, quân sự, “vừa đánh, vừa đàm”.

Theo tư lệnh ngành ngoại giao, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 190/193 thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước và quan hệ đối tác toàn diện với 13 nước, quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ…

“Những thành tựu to lớn này càng minh chứng cho ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris và giá trị của chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định – không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, ông Bùi Thanh Sơn nói.

Các vị đại biểu chụp ảnh cùng một số thành viên phái đoàn ký kết Hiệp định Paris – Ảnh: Nam Trần

Hội nghị Paris kéo dài gần 5 năm (4 năm 8 tháng 20 ngày), với 202 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn.

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết ngày 27.1.1973.

HÀ QUÂN/ TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *